Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

áruk értékesítéséhez a www.daramio.hu webáruházon keresztül
Érvényes: 01.01.2023

Vállalkozók/cégek: GoldSolutions s.r.o.
Székhely: Pionýrů 839, Frýdek-Místek, Cseh Köztársaság
Cégjegyzékszám: 29460522
Cégkeresés: Ügyiratszám: C 55296, Ostrava tartományi bíróságán őrzik
E-mail cím: info@daramio.com

(A továbbiakban „Eladó“)

1.    BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1.    Az eladó jelen felhasználási feltételei (a továbbiakban: felhasználási feltételek) a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket szabályozzák a módosított 89/2012 Polgári Törvénykönyv szerint, az eladó és más természetes személy (a továbbiakban: "vevő") között létrejött adásvételi szerződés (a továbbiakban: adásvételi szerződés) az eladó online áruházán keresztül. A webáruházat az eladó a www.daramio.hu internetes címen található weboldalon (a továbbiakban: honlap) üzemelteti, a weboldal felületén (a továbbiakban: áruház webes felülete) keresztül.

1.2.    A feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha az eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy, vagy olyan személy, aki üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása keretében árut rendel.

1.3.    A feltételektől eltérő rendelkezéseket az adásvételi szerződésben lehet megtárgyalni. Az adásvételi szerződés ettől eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a feltételekben foglaltakkal szemben.

1.4.    A feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és a feltételek magyar nyelven készülnek. Az adásvételi szerződés magyar nyelven köthető.

1.5.    A feltételek tartalmát az eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek korábbi változatának hatálya alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

2.    FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1.    A vásárló weboldalon történő regisztrációja alapján a vásárló hozzáférhet annak felhasználói felületéhez. A vásárló a felhasználói felületéről (a továbbiakban: felhasználói fiók) rendelhet árut. Amennyiben az áruház webes felülete ezt lehetővé teszi, a vásárló regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül az üzlet webes felületéről.

2.2.    A vásárló a weboldalon történő regisztrációkor és az áru megrendelésekor köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A vevő köteles a felhasználói fiókjában megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A vásárló által a felhasználói fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.

2.3.    A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vásárló köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat bizalmasan kezelni.

2.4.    A vevő nem jogosult felhasználói fiókja harmadik fél számára történő használatára.

2.5.    Az eladó megszüntetheti a felhasználói fiókot, különösen akkor, ha a vevő 90 napon túl nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésből (ideértve a feltételeket is) vállalt kötelezettségeit.

2.6.    A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem feltétlenül érhető el folyamatosan, különös tekintettel az Eladó hardverének és szoftverének szükséges karbantartására, vagy harmadik felek hardverének és szoftverének szükséges karbantartására.

3.    AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1.    Az áruház webes felületén elhelyezett áruk minden bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles ezen árukra vonatkozóan adásvételi szerződést kötni. A Polgári Törvénykönyv 1732. § (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

3.2.    Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az áruról, beleértve az egyes áruk árait és az áru visszaküldésének költségeit is, amennyiben ezen áruk természeténél fogva nem küldhetők vissza a szokásos postai úton. Az áruk árai tartalmazzák az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk árai addig maradnak érvényben, amíg azok az áruház webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg elfogadott feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.

3.3.    Az áruház webes felülete az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről is tartalmaz információkat. Az áruház webes felületén feltüntetett, az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az áru Magyarország területén belül vannak kézbesítve.Abban az esetben, ha az eladó az áru ingyenes kiszállítását ajánlja fel, a vevőnek a kiszállított áru minimális teljes vételárát kell megfizetnie az áruház webes felületén meghatározott összegben az áru ingyenes kiszállításának jogáért. Abban az esetben, ha a vevő részben eláll az adásvételi szerződéstől, és annak az árunak a teljes vételára, amelyre a vevő nem állt el a szerződéstől, nem éri el az áru ingyenes szállításának jogához szükséges minimális összeget az előző pont szerint, a vevő ingyenes áruszállítási joga megszűnik, és a vevő köteles az áru szállítását az eladónak megfizetni.

3.4.    Az áru megrendeléséhez a vásárló az áruház webes felületén található megrendelőlapot tölti ki. A megrendelőlap főként a következőkről tartalmaz információkat:

3.5.    megrendelt árúról (a megrendelt árut a vásárló az áruház webes felületének elektronikus bevásárlókosarába "teszi"),

3.6.    az áru vételárának fizetési módjáról, tájékoztatás a megrendelt áru szállításának szükséges módjáról és

3.7.    tájékoztatást az áruk kiszállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban együttesen: „megrendelés”).

3.8.    A megrendelést az eladónak történő elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja a vevő által a megrendelésben megadott adatait, figyelembe véve a vevő azon lehetőségét is, hogy a megrendelésbe történő adatbevitel során felmerült hibákat kiderítse és kijavítsa. A vevő a megrendelést a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva küldi el az eladónak. A megrendelésben szereplő adatokat az eladó helyesnek tekinti. Az eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja ezt az átvételt a vevőnek e-mailben, a vevő felhasználói fiókjában vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: vásárló e-mail címe).

3.9.    Az eladó a megrendelés jellegétől függően (áru mennyisége, vételár, becsült szállítási költség) mindig jogosult a vevőtől a megrendelés további visszaigazolását kérni (például írásban vagy telefonon).

3.10.    Az eladó és a vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának kézbesítéséből (elfogadásából) ered, amelyet az eladó e-mailben küld el a vevőnek a vevő e-mail címére.

3.11.    A vevő vállalja, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor táv kommunikációs eszközöket használ. Az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a távközlő eszközök táv használatuk során a vevőnél felmerülő költségeket (internet kapcsolat költsége, telefonhívások költsége) a vevő maga fedezi, és ezek a költségek nem térnek el az alapköltségektől.

4.    ÁRUK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1.    Az áru értékét és a szerződés szerinti kiszállításával járó esetleges költségeket a vevő az eladó által az áruház webes felületén felkínált módokon fizetheti meg az eladónak.

4.2.    A vételáron felül a vevő köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a vételár tartalmazza az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket is.

4.3.    Az eladó nem igényel letétet vagy más hasonló fizetést a vevőtől. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6. cikkének rendelkezéseit az áru vételárának előzetes megfizetésére vonatkozó kötelezettségre vonatkozóan.

4.4.    Készpénzfizetés vagy utánvét esetén a vételárat az áru átvételekor kell megfizetni. Készpénzmentes fizetés esetén a vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 napon belül kell megfizetni.

4.5.    Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a változó fizetési jel megjelölésével együtt megfizetni. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő vételár fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a megfelelő összeg jóváírásra kerül az eladó számláján.

4.6.    Az Eladó jogosult arra, különösen, ha a Vevő nem kap további visszaigazolást a megrendelésről (3.6. cikk), hogy az árut a Vevőnek történő elküldése előtt a teljes vételár megfizetésére kötelezze. A 2119. § () bekezdésének rendelkezései. A Polgári Törvénykönyv 1. §-a nem alkalmazandó.

4.7.    Az eladó által a vevőnek nyújtott áruk árára vonatkozó kedvezmények nem kombinálhatók egymással.

4.8.    Ha az üzleti kapcsolatokban előírt, vagy általánosan kötelező jogszabályok előírják, az eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekről adóbizonylatot - számlát - állít ki a vevőnek. Adóbizonylatot – számlát - az eladó az áru árának megfizetése után állítja ki a vásárlónak, és elektronikus formában elküldi a vevő e-mail címére.

4.9.    Az adásvételi nyilvántartási törvény szerint az eladó köteles nyugtát kiállítani a vevőnek. Egyúttal köteles a beérkezett eladásokat műszaki meghibásodás esetén 48 órán belül online regisztrálni az adóügyintézőnél.

5.    ELÁLLÁS A VÉTELI SZERZŐDÉSTŐL

5.1.    .    Ha nem a feltételek 5.4. pontjában említett esetről van szó, vagy más olyan esetről, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől a § 1829 első bekezdése szerint a Polgári Törvénykönyv szerint, az áru átvételétől számított tizennégy (14 ) napon belül, míg ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több alkatrész szállítása, ez az időszak az utolsó szállítás átvételének napjától számít. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül el kell küldeni az eladónak. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő az eladó által biztosított forma-nyomtatvány mintát használhatja, amely a feltételek mellékletét képezik. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő egyebek mellett az eladó székhely címére vagy az eladó jelen szerződési feltételek fejlécében feltüntetett e-mail címére küldheti el.

5.2.   Az adásvételi szerződéstől a feltételek 5.1. pontja szerinti elállás esetén az adásvételi szerződés kezdettől fogva megszűnik.  A vevő köteles az árut indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállást követő tizennégy (14) napon belül visszaküldeni vagy átadni az eladónak, kivéve, ha az eladó felajánlotta, hogy az árut saját maga veszi át. Az előző mondat szerinti határidő megmarad, ha a vevő az árut annak lejárta előtt elküldi. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a vevőt terheli az áru eladónak történő visszaküldésével járó költségek, még akkor is, ha az árut jellegéből adódóan a szokásos postai úton nem lehet visszaküldeni. 

5.3.    Abban az esetben, ha az Általános Szerződési Feltételek 5.1. cikke szerint eláll az adásvételi szerződéstől, az Eladó a Vevőtől kapott összeget a Vevő által a Vételi Szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti, ugyanúgy, ahogyan azt az Eladó a Vevőtől megkapta. Az eladó arra is jogosult, hogy az árunak a vevőnek történő visszaküldésekor vagy más módon visszaadja a vevőnek nyújtott teljesítményt, ha a vevő egyetért vele, és a vevő nem merül fel további költségekkel. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles visszaküldeni a kapott pénzeszközöket a vevőnek, mielőtt a vevő visszaadja neki az árut, vagy bizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak, attól függően, hogy melyik következik be előbb.

5.4.    A vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §-ának rendelkezései szerint nem állhat el többek között az olyan termék-értékesítési szerződéstől, amelyet a vevő kívánsága szerint módosítottak, vagy annak érdekében, olyan adásvételi szerződéstől, amely gyors romlásnak kitett árukat tartalmaz, valamint az átadást követően más áruval helyrehozhatatlanul összekeveredett, a zárt csomagolású áru szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, amelyet a fogyasztó eltávolított a csomagolásból és higiéniai okokból nem küldhető vissza, valamint a hang vagy kép felvétel, illetve számítógépes program szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, ha azok eredeti csomagolását megsértette. Kínálatunkból az üvegpolcok kivételével minden termék a vásárló kívánsága szerint készül, módosítva, így rájuk a 14 napon belüli visszaküldési jog nem vonatkozik, visszaküldeni nem lehet.

5.5.    Az eladó jogosult az áruban okozott kár megtérítési igényét egyoldalúan beszámítani a vevő vételár-visszatérítési igényével.

5.6.    Azokban az esetekben, amikor a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől a Polgári Törvénykönyv § 1829 első bekezdése szerint, az eladó is jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, egészen az áru átvételéig a vevő által. Ebben az esetben az eladó a vételárat indokolatlan késedelem nélkül, készpénz nélkül, a vevő által megjelölt számlára visszatéríti a vevőnek.

5.7.    Ha az áruval együtt ajándékot adnak át a vevőnek, az eladó és a vevő között az ajándékozási szerződés azzal a felmondással jön létre, hogy ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozásra vonatkozó ajándékozási szerződés hatályát veszti, és a vevő köteles az árut ajándékkal együtt visszaküldeni az eladónak.

6.    ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS KÉZBESÍTÉSE

6.1.    Abban az esetben, ha a kézbesítési módot a vevő külön kérése alapján kötik meg, a vevő viseli az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és minden esetleges többlet költséget.

6.2.    Ha az adásvételi szerződés értelmében az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben meghatározott helyre szállítani, a vevő köteles az árut a szállításkor átvenni.

6.3.    Ha a vevő részéről felmerült okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottaktól eltérő módon szükséges leszállítani, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával járó költségeket, illetve más szállítási módhoz kapcsolódó költségek.

6.4.    A vevő az áru kézbesítést történő átvételekor köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. A küldeménybe való illetéktelen behatolást jelző csomagolás megsértése esetén a vevőnek nem kötelessége átvennie a szállítmányt a szállítmányozótól. Ez nem érinti a vevő termék hibáért való felelősségi jogait és a vevőnek az általánosan kötelező jogszabályokból eredő egyéb jogait.

6.5.    A felek további jogait és kötelezettségeit az áruszállítás során az eladó speciális szállítási feltételei szabályozhatják, ha azt az eladó kiadta.

7.    A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK

7.1.    A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó általánosan kötelező jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925, 2099-2117 és 2161-2174 paragrafusai az irányadók és a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992).

7.2.    Az eladó felelősséggel tartozik a vevő felé azért, hogy az árunak az átvételkor nincsenek hibái. Az eladó különösen felelős a vevővel szemben, hogy amikor a vevő átvette az árut:

7.2.1.    az áru rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben a felek megállapodtak, megállapodás hiányában pedig azokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket az eladó vagy a gyártó leírt, vagy amelyeket a vevő az áru jellegére tekintettel és a reklám alapján elvárt,
7.2.2.    az áru alkalmas arra a célra, amelyet az eladó a használatukra vonatkozóan megjelöl, vagy amelyre az ilyen típusú árukat általában használják,
7.2.3.    az áru minősége vagy kialakítása megfelel a szerződött mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy kivitelt a szerződéses minta vagy modell szerint határozták meg,
7.2.4    az áru a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van és
7.2.5.    az áru megfelel a jogszabályi előírásoknak.

7.3.    Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, úgy tekintjük, hogy az áru már az átvételkor hibás volt.

7.4.    Az Eladónak legalább annyiban vannak kötelezettségei a hibás teljesítésből, amennyiben a gyártó hibás teljesítéséből eredő kötelezettségek fennállnak. A vevő a fogyasztási cikken keletkezett hibából eredő jogát az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül jogosult érvényesíteni. Ha az értékesített árun, annak csomagolásán, az áruhoz mellékelt használati utasításban vagy reklámban az egyéb jogszabályoknak megfelelően fel van tüntetve az áru használhatóságának időtartama, a minőségi garanciára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Az eladó minőségi garanciával vállalja, hogy az áru a szokásos rendeltetésszerű használatra alkalmas lesz, vagy meghatározott ideig megőrzi megszokott tulajdonságait. Ha a vevő jogosan rótt fel az eladónak az áru hibájáért, a hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlásának határideje vagy a jótállási idő nem vonatkozik arra az időszakra, amely alatt a vevő nem használhatja a hibás árut.

7.5.    A felhasználási feltételek 7.4 pontjában foglalt rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített árukra, amelyeknél alacsonyabb áron állapodtak meg, az áru szokásos használatából eredő elhasználódása esetén, az áru olyan hibájára, amely megfelel annak a használatnak vagy kopásnak, amely az áru vevő általi átvételekor volt, vagy ha ez az áru jellegéből következik. Nem illeti meg a vevőt a hibás teljesítés joga, ha a vevő az áru átvétele előtt tudta, hogy az áru hibás, vagy ha a hibát maga a vevő okozta.

7.6.    A termék hibáiért való felelősségvállalás joga az eladót illeti meg. Ha azonban az eladó által a kellék-szavatossági jogok terjedelmére vonatkozó visszaigazolásban (a Polgári Törvénykönyv 2166. § rendelkezései értelmében) más javításra kijelölt személy szerepel, aki az eladó telephelyén vagy a vevőhöz közelebbi helyen, a vevő a javítás jogát azzal gyakorolja, aki a javítást hivatott elvégezni. Az eladó köteles a reklamációt minden olyan intézményben elfogadni, ahol a reklamáció elfogadása lehetséges az eladott termékek vagy szolgáltatások köre tekintetében, kivéve azokat az eseteket, amikor az előző mondat szerint más személyt bíznak meg a javítás elvégzésével, vagy akár az eladó székhelyén vagy telephelyén. Az eladó köteles írásban visszaigazolni a vevőt arról, hogy a vevő mikor érvényesítette a jogát, mi a reklamáció tartalma és a vevő a reklamáció kezelésének módját, valamint a kereset kezelésének időpontját és módját, beleértve a javítást és annak időtartamának igazolását, vagy az elutasító panasz írásos indoklását. Ez a kötelezettség vonatkozik az eladó által a javítások elvégzésére kijelölt más személyekre is.

7.7.    A vevő a termék-hiba miatti felelősségi jogait kifejezetten személyesen gyakorolhatja a jelen Általános Felhasználási Feltételek fejlécében feltüntetett telephely címén, vagy e-mailben a jelen feltételek fejlécében feltüntetett címen.

7.8.    A vásárló a hiba közlésekor, vagy a hiba közlését követően haladéktalanul köteles tájékoztatni az eladót az általa választott jogról. A vevő az eladó beleegyezése nélkül nem változtathatja meg a választását, ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a vevő javíthatatlannak bizonyult hiba kijavítását kérte.

7.9.    Ha az áru nem rendelkezik az Általános Szerződési Feltételek 7.2. cikkében meghatározott tulajdonságokkal, a vevő új áru hibátlan szállítását is megkövetelheti, kivéve, ha ez a hiba jellege miatt aránytalan, de ha a hiba csak az áru egy részét érinti, a vevő csak az alkatrész cseréjét kérheti, ha ez nem lehetséges, elállhat a szerződéstől. Ha azonban a hiba jellege miatt aránytalan, különösen, ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül eltávolítható, a vevőnek joga van a hiba szabad eltávolítására. A vevőnek joga van új áruk szállítására vagy egy alkatrész cseréjére még eltávolítható hiba esetén is, ha nem tudja megfelelően használni az árut a hiba ismételt előfordulása miatt a javítás után, vagy nagyobb számú hiba esetén. Ebben az esetben a vevőnek joga van elállni a szerződéstől. Ha a vevő nem mond el a szerződéstől, vagy nem gyakorolja az új áruk hibátlan szállítására, részének cseréjére vagy az áru javítására vonatkozó jogát, ésszerű engedményt kérhet. A vevőnek akkor is joga van az ésszerű engedményhez, ha az eladó nem tud hibátlanul új árut szállítani, annak részét kicserélni vagy megjavítani az árut, valamint ha az eladó ésszerű időn belül nem orvosolja a helyzetet, vagy ha a jogorvoslat jelentős nehézségeket okozna a vevőnek.

7.10.    Akinek a Polgári Törvénykönyv 1923. §-a szerinti joga van, az e jogának gyakorlásával célirányosan felmerült költségének megtérítésére is jogosult. Ha azonban nem él a kártérítési jogával a hibára való felhívás határ-idejének lejártát követő egy hónapon belül, a bíróság nem adja meg a jogot, ha az eladó kifogásolja, hogy a kártérítési jogát nem gyakorolta időben.

7.11.    A feleknek az eladó hibafelelősségével kapcsolatos további jogait és kötelezettségeit az eladó reklamációs eljárása szabályozhatja.

8.    A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1.    A vevő az áru teljes vételárának megfizetésével szerzi meg az áru tulajdonjogát.

8.2.    A vevővel kapcsolatban az eladót nem köti semmilyen magatartási kódex az 1826. § (1) bekezdésének rendelkezései értelmében e) pontja alapján a Polgári Törvénykönyvben.

8.3.    Az eladó a fogyasztói panaszokat a jelen Általános Felhasználási Feltételek fejlécében szereplő elektronikus címen kezeli. Az eladó a vevő panaszának kezeléséről tájékoztatást küld a vásárló e-mail címére. A panaszkezelés egyéb szabályait az eladó nem határozza meg.

8.4.    Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése a Cseh Kereskedelmi Felügyelet feladata, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, azonosítószám: 000 20 869, internetcím: https:/ /adr.coi.cz/cs. A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform használható az eladó és a vevő közötti, az adásvételi szerződésből eredő viták rendezésére.

8.5.    A Cseh Köztársaság Európai Fogyasztói Központja, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, internetcím: http://www.evropskyspotrebitel.cz a kapcsolattartó pont az 524/2013/EU rendelet értelmében. Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i határozata az online fogyasztói vitarendezésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (Rendelet a fogyasztói jogviták online rendezéséről).

8.6.    A vevő panasszal élhet a felügyeleti vagy állami felügyeleti hatóságnál. Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést a hatáskörébe tartozó illetékes kereskedelmi iroda végzi. A Személyes Adatvédelmi Hivatal felügyeli a személyes adatok védelmét. A Cseh Kereskedelmi Felügyelőség meghatározott mértékben felügyeli többek között a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. törvény betartását.

8.7.    A vevő ezennel átvállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Polgári Törvénykönyv 1765. § (2) bekezdése értelmében.

9.    SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME

9.1.    A vásárlóval szembeni tájékoztatási kötelezettsége a személyes adatok kezelésével összefüggésben a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a hatályon kívül helyezésről szóló 2016/679 Európai parlamenti és Tanácsi rendelet 13. cikke értelmében. 95/46/EK irányelv (Általános Rendelet a Személyes Adatok Védelméről) (a továbbiakban: GDPR-rendelet) 1. §-ának a vevő személyes adatainak az adásvételi szerződés teljesítése céljából történő kezelésével kapcsolatos, az adásvételi szerződés megtárgyalása és az eladó közjogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében az eladó külön okirat útján teljesíti.

10.    KERESKEDELMI ÜZENETEK KÜLDÉSE ÉS COOKIE-K TÁROLÁSA

10.1.    A vevő az információs társadalom egyes szolgáltatásairól, valamint egyes törvények (az információs társadalom egyes szolgáltatásairól szóló törvény) módosításáról a 480/2004. törvény 7. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzájárul, módosítása szerint az eladó üzleti közleményeinek elektronikus címre vagy a vevő telefonszámára történő megküldésére. Az eladó a GDPR rendelet 13. cikkében foglalt, a vásárló személyes adatainak üzleti kommunikáció küldése céljából történő kezelésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségét a vásárlóval szemben külön dokumentumon keresztül teljesíti.

10.2.    Az eladó a cookie-k lehetséges tárolásával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeit a vásárló eszközén külön dokumentum útján teljesíti.

11.    SZÁLLÍTÁS

11.1.    A vevő elektronikus címére kézbesíthető.

12.    ZÁRO RENDELKEZÉSEK

12.1.    Ha az adásvételi szerződéssel létrejött kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Az előző mondat szerinti jogválasztással a fogyasztó vevőt nem fosztják meg a jogrend azon rendelkezései által biztosított védelemtől, amelytől szerződésben nem lehet eltérni, és amely választás hiányában törvény rendelkezései, egyébként a szerződéses kötelezettségekre irányadó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK Európai parlamenti és Tanácsi rendelet (Róma I.) 6. cikke (1) bekezdésének rendelkezései szerint alkalmazandók.

12.2.    Ha a feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy azzá válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

12.3.    Az adásvételi szerződést a feltételekkel együtt az eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

12.4.    A feltételek melléklete az adásvételi szerződéstől való elállási formanyomtatvány mintája.

12.5.   Az eladó elérhetőségei a jelen felhasználási feltételek fejlécében találhatók.                       

Elégedett ügyfelek fotói

Az Ön fürdőszobáját vagy más belső terét DARAMIO tükör díszíti?
Nagyon örülnénk, ha megmutatná nekünk a tükröt. Kérjük, küldjön nekünk fényképeket e-mailben: info@daramio.com.
Ha megosztja a közösségi médiában, ne felejtse el hozzáadni a #Daramio szót a poszthoz, vagy jelöljön meg minket @daramio_com.

@daramio_com
Daramio - a vásárló fényképe a tükörről
Daramio - a vásárló fényképe a tükörről
Daramio - a vásárló fényképe a tükörről
Daramio - a vásárló fényképe a tükörről
Daramio - a vásárló fényképe a tükörről
Daramio - a vásárló fényképe a tükörről
Daramio - a vásárló fényképe a tükörről
Daramio - a vásárló fényképe a tükörről